Omvärldsbevakning – Konsten att lyssna och analysera.

Omvärldsbevakning
Old Globe av Kenneth Lu (CC by 2.0)

Kommunikation handlar lika mycket om att lyssna som att prata. Som företag är det dock lätt att fokusera på vad man vill säga till kunder och andra intressenter. I denna text skriver vi om konsten att lyssna och varför det är värdefullt. Vi ger också tips på hur du systematiskt kan lyssna in din omvärld.

De flesta är medvetna om att en balans mellan att prata och lyssna är viktigt i personliga relationer med familj och vänner, många företag glömmer tyvärr att det även gäller relationer med kunder och andra grupper som är viktiga för verksamheten.

Det är viktigt att synas och att nå ut, därför fokuserar företag och organisationer ofta på att ta fram strategier och budskap för att nå ut till en tilltänkt målgrupp. En genomtänkt strategi är nödvändigt för att effektivt nå ut med företagets budskap. Tyvärr glömmer många bort att det kan vara nog så viktigt att ha en strategi för hur man ska lyssna och samla in information.

Varför behöver jag lyssna?
För att ditt företag ska kunna skapa effektiva affärs- och kommunikationsstrategier behöver du känna dina målgrupper, ha kunskap om hur du uppfattas och dessutom ha en bra översikt över vad som sker på marknaden.

Du kan skapa en strategi som bygger på din magkänsla över vad kunder vill ha, hur du tror de uppfattar dig, samt hur du upplever marknaden. Om du har tur kan det leda till lyckade resultat. Vi vågar dock påstå att det är betydligt säkrare att omvärldsbevaka, lyssna på faktisk data och sedan ta fram strategier som bygger på den. Det går inte att veta allt, men kvalificerade gissningar är säkrare än vilda.

En kontinuerlig systematiserad omvärldsbevakning ger dig möjligheter att utvärdera ditt varumärke, mäta effekter av kommunikationsinsatser, uppfatta nya behov hos målgrupper, hänga med i branschförändringar, samt samla underlag för att utveckla produkter och kundservice.

Så gör du för att omvärldsbevaka
Troligtvis omvärldsbevakar du redan, även om du inte använder det begreppet. En omvärldsbevakning kan vara stor eller liten, analog eller digital. Att läsa tidningar eller prata med kunder är nämligen en form av löst strukturerad omvärldsbevakning. Det är dina behov och resurser som bör bestämma omvärldsbevakningens omfattning.

För att kunna lyssna på ett effektivt sätt behöver du sätta upp en strategi för din omvärldsbevakning. Fundera över vad du behöver veta, samt vilka aktörer och områden du behöver bevaka. Kom ihåg att sätta realistiska mål. Överväg hur stora resurser du kan lägga på omvärldsbevakning, samt fundera över hur du ska analysera insamlad data och sprida kunskap vidare i organisationen.

Vad finns det för hjälpmedel?
Det går att omvärldsbevaka manuellt genom att läsa tidningar och googla på särskilda ämnen. I vår digitala värld finns det dock effektivare sätt att omvärldsbevaka. En automatiserad omvärldsbevakning minimerar tiden du behöver lägga på att leta information, vilket innebär att du får mer tid över till att analysera och använda informationen.

Det finns många olika tjänster som kan hjälpa dig med omvärldsbevakning. De sträcker sig från enkla gratistjänster till avancerade betaltjänster. Utmaningen ligger i att hitta en tjänst som matchar mot den egna verksamhetens behov.

Google Alerts är en gratistjänst som låter dig sätta upp en enkel form av omvärldsbevakning baserad på sökord och ett antal kriterier. Som företag vill du troligtvis också sammanställa den insamlade informationen för att kunna se trender och mönster. Det kan därför vara en idé att titta närmre på vad olika betaltjänster kan erbjuda.

Det finns ett flertal tjänster med olika styrkor och prisklasser, exempelvis Retriever, Meltwater, Notified, Twintipinsights och Lissly. Ta en titt på deras erbjudanden och utvärdera om de passar ditt företags behov.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera texten, eller om du vill ha hjälp med att hitta en passande lösning för ditt företags omvärldsbevakning.

/Nils