Webbplatsen, din viktigaste investering?

Att bygga en ny avancerad webb är dyrt. Webbplatser är levande produkter som behöver uppdateras och utvecklas även efter att de lanserats, räkna därför med att din nya webbplats kommer att kosta. Vissa ser köpet av webbplats som ett nödvändigt ont, som en utgift. Det tycker vi är fel sätt att se på saken. När ett företag köper ny webbplats ska det vara en investering, inte en kostnad. Vad menar ni? Vi menar att din webbplats är en ekonomisk satsning och att den därför bör ha ett syfte och ett mål. Förhoppningen bör vara att du ska kunna tillgodoräkna dig en framtida avkastning. Det kan exempelvis vara genom att webbplatsen ökar din försäljning och därigenom dina intäkter, eller att den leder till minskade kostnader i andra delar av din verksamhet. En bra sökbar FAQ kan exempelvis minska antalet supportfrågor eller förbättra din försäljning medan bättre landningssidor kan öka antalet konverteringar. Vad behöver jag? Det är en av de första frågorna du bör ställa dig, men börja alltid med att först backa bandet och fråga dig varför. Varför behöver ditt företag en ny webbplats? Det är enklare att se vad som behöver göras när du har en tydlig bild över varför förändringar behöver ske. Det hjälper dig att prioritera funktioner som är viktiga för att webbplatsen ska fylla sitt syfte, vilket i slutändan är det som får investeringen att ge avkastning. Vilka funktioner och aspekter som är viktiga beror helt på vad ditt företag gör, situationen ni befinner er i, samt vilka behov er webbplats behöver fylla. Vissa avancerade webbplatser gör bara en sak, men den saken gör de väldigt...

En tillbakablick i kristallkulan – Responsiv design 2.0

Vi skrev om responsiv design redan 2014. Vi försökte då belysa att det var en aspekt som företag och organisationer bör prioritera i sin digitala närvaro. Som bekant utvecklas det digitala i ett rasande tempo, vilket innebär att det i dagens läge finns ännu fler steg att ta gällande responsiv design. Läs Johans text: Responsiv design 2.0 I texten från 2014 rekommenderade vi att du ska se responsiv design som ett sätt att tänka, en responsiv filosofi. Det rekommenderar vi fortfarande. -Tycker du att det blev flummigt? Ja, lite flummigt kan det kanske verka. Du har dock konkreta värden att vinna på att tänka ett steg längre, på helheten och bortom hemsidor som ser bra ut i mobilen. För långsiktiga förbättringar En fördel med att tänka responsivt är att din verksamhet kan utvecklas i takt med att nya möjligheter öppnar upp sig. Det skyddar dig från ogrundade investeringar i punktinsatser som råkar vara det nya svarta för dagen. Vi tror att vår text kan tillföra ett perspektiv som hjälper dig att tänka mer på varför och hur något ska förändras, inte bara vad förändringen är i sig. Vi tror att det leder till fler välgrundade beslut och bättre slutresultat. En titt i backspegeln Ta en titt på den fortfarande mycket relevanta text som Johan skrev i slutet av 2014. För dig som sedan vill läsa vidare kan vi rekommendera ett engelskspråkigt whitepaper från Blue Fountain Media. Passa på att jämföra Johans tankar med deras spaningar inför 2016, det finns flera spännande paralleller att dra. Tveka inte att kontakta oss ifall du vill diskutera texten, responsiv filosofi knutet till din...