Media Evolution

Media Evolution

Media Evolution - omvärldspublikationer

Bakgrund

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Ett par gånger per år ger de ut en omvärldspublikation i fickformat, som distribueras till alla medlemmar och andra intressenter.

Vad vi gjorde

You Us and Them tog fram koncept och genomgående ramverk som används vid produktion av varje publikation, utifrån Media Evolutions grafiska profil. Vi står även för layout och formgivning av varje nummer som publiceras.

Media Evolution - omvärldspublikationer

Media Evolution - omvärldspublikationer

Media Evolution - omvärldspublikationer

Media Evolution - omvärldspublikationer

Skills

Posted on

1 februari 2012