4Sign Norden

4Sign Norden

Bakgrund

4Sign är Nordens största entreprenörkedja av ny- och omprofileringar. De levererar kompletta profileringstekniska tjänster och entreprenader i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

4Sign har cirka 200 medarbetare runt om i Sverige och Norge med kompetens inom skylt-, dekor- och profilproduktion.

Till 4sign.se →


Förstudie och strategiarbete

Förstudien hade som mål att ta fram underlag och definiera mål för hela 4Sign Norden som organisation, samt att skapa en positioneringsstrategi för hur företaget ska synas och verka i digitala medier. Vi gick även igenom och uppdaterade vilka målgrupper 4Sign arbetar mot och hur dessa kan komma att utvecklas.

Förstudien mynnade ut i ett antal rekommendationer för hur 4Sign ska jobba med både extern och intern kommunikation, samt hur de använder digitala och sociala medier.

4Sign Norden förstudie
Idé och koncept

Konceptet för webbplatsen baseras på att samla ihop och visa på en solid bild av 4Sign som seriös aktör inom skyltbranschen. Alla aktörer samt de tjänster som 4Sign tillhandahåller ska presenteras lättillgängligt. Viktigt var även att skapa en central plats för att kunna visa upp stolta case, samt historier från de olika aktörerna.

Varje enskild aktör ges möjligheten att skapa och administrera sin egna webbplats genom den nya plattformen.

Både den centrala och de lokala webbplatserna kompletteras med ett enkelt användargränssnitt samt en moderniserad grafisk profil, anpassad för digitala kanaler.


Genomförande

Den nya plattformen är baserad på WordPress Multisite, vilket tillåter snabb och enkel administration av både centralt innehåll och skapandet av nya lokala webbplatser. Formen följer 4Signs uppdaterade grafiska profil och interaktionsdesignen är enkel och avskalad. Alla webbplatser är skalbara, responsiv design, för att dynamiskt anpassa sig till den enhet besökaren använder. Funktionen för att snabbt kunna hitta sin närmsta aktör, använder Google Maps API för att hämta och lämna rätt geografisk position.

Det bildmanér som används bottnar i de värden och känslor som togs fram i förstudien. Fotograf är Franz Feldmanis.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Tobias

Till 4sign.se →