Historiska muséet

Uppdragsbeskrivning

Inför premiären av ljudkonstverket “The Forty Part Motet” efterfrågade Historiska muséet ett sätt att engagera kör-intresserade personer att komma på en VIP-visning med mingel och bubbel. Beskrivning av arbetsprocess

Idé

Tillsammans med Bror Rudi Creative tog vi fram en idé där du som Facebook-användare skulle sjunga, och hålla en specifik ton, i ett par sekunder för att låsa upp en biljett till VIP-visningen. Det digitala uttrycket speglar de printade annonserna och affischerna.

Planering och research

I planeringen av arbetet började vi med att definiera olika steg som användaren ställdes inför. Vi identifierade kritiska faser som påverkar om användaren godkänner appen eller inte.

Produktion

Bror Rudi Creative, som stod för den övergripande designen, hade en tanke om att kärnan i applikationen skulle kännas som ett kyrkfönster där varje del, totalt 12 stycken, symboliserade en ton. Höll användaren ut tonen så blev utvald del av fönstret fylld av färg för att visa på interaktion. Appen använder sig av olika tekniker för att fungera. Vi använde Facebooks API i kombination med en egen databas för att spara användarinformation. Övriga kodspråk var actionscript i Flash, PHP, HTML5, CSS3 och JQuery.

Resultat

Ett mailutskick gjordes till 600 körmedlemmar och andra intressenter i Stockholmsområdet. Av dessa sjöng 185 personer till sig en VIP-biljett. Tillsammans med den analoga kampanjen med affischer och flyers fyllde vi premiärvisningen av verket på Historiska muséet.

Effektanalys

Historiska muséet var väl medvetna om att det var en chansning att kombinera den senaste digitala tekniken med en inbjudan till VIP-visning av ett körverk från 1500-talet. Applikationen innehöll även en teknisk höjd som kunde verka utmanande för målgruppen. Detta till trots är de nöjda med både applikationens utformning, funktion och utfall, där VIP-visningens platser fylldes, samt att den fortsatta utställningstiden har varit välbesökt.

Statistik

Unika besökare 650 st

Användare sjöng till sig VIP-biljett

Aktiva användare (de som sjöng)

Nya gilla-markeringar

Total räckvidd för Facebooksidan

Vill du veta mer? Kontakta gärna Johan