Mönsterskatta

Ge tillbaka till upphovsdjuren

Bakgrund

Mönsterskatta är en kampanj framtagen av en grupp studenter från Berghs i vilken vår digitala kreatör David ingick. Kampajen går ut på att samla in pengarna i form av välgörenhet till Peace Parks Foundation, som har som mål att ge tillbaka till och ta hand om djurlivet i Afrika. Organisationen Peace Parks grundades i Sydafrika av bland annat Nelson Mandela med målet att bilda unika landgränsöverskridande naturskyddsområden. Idag är Peace Parks verksamma i 10 fredsparker runt om i Afrika och arbetar för att förbättra förutsättningarna för både människor och djur på ett hållbart sätt. Vårt uppdrag var att utveckla en webbplats genom vilken mönsterskatten kunde betalas.

Mönsterskatta logotyp
Vad vi gjorde - Mönsterskatta

Vad vi gjorde

You Us and Them tog fram och utvecklade webbplatsen för kampanjen Mönsterskatta. Idén var att ge besökare en visuellt tilltalande och samtidigt tydlig bild av vad det innebär att mönsterskatta. För att höja upplevelsen av webbplatsen användes tekniken parallax scroll, vilket innebär att delar av innehållet rullar med en lägre hastighet, och bidrar till att på ett subtilt lägga fokus på webbplatsens innehåll. Stora foton föreställande Afrikas djur och natur i kombination med korta förklarande steg uppdelade i sektioner över sidan bidrar till struktur och guidar besökaren fram genom innehållet. Målet med användarens interaktion är att på ett mer lättsamt sätt än traditionellt belysa en viktig fråga samt möjliggöra mönsterskattning.Uppmärksammat

Kampanjen kring Mönsterskatta har sedan lanseringen av webbplatsen blivit uppmärksammad i form av sociala medier, artiklar och nyheter – bland annat har både Bon.se och WN.com skrivit om projektet. I skrivande stund är Björn Borg den samarbetspartner som aktivt verkar för att bidra till mönsterskatten, framöver tror och hoppas vi att fler märken kommer att ansluta sig för att ge tillbaka till upphovsdjuren i Afrika – inte minst med tanke på den positiva uppmärksamhet som nu finns kring Mönsterskatta. Webbplatsen besöker du här – monsterskatta.se

Om Mönsterskatta i media

Peace Parks, Aftonbladet, Plaza, WN, CHIC, BON, Twitter

Mönsterskatta logotyp
Bakgrund

Mönsterskatta är en kampanj framtagen av en grupp studenter från Berghs i vilken vår digitala kreatör David ingick. Kampajen går ut på att samla in pengarna i form av välgörenhet till Peace Parks Foundation, som har som mål att ge tillbaka till och ta hand om djurlivet i Afrika. Organisationen Peace Parks grundades i Sydafrika av bland annat Nelson Mandela med målet att bilda unika landgränsöverskridande naturskyddsområden. Idag är Peace Parks verksamma i 10 fredsparker runt om i Afrika och arbetar för att förbättra förutsättningarna för både människor och djur på ett hållbart sätt. Vårt uppdrag var att utveckla en webbplats genom vilken mönsterskatten kunde betalas.

Vad vi gjorde - Mönsterskatta
Vad vi gjorde

You Us and Them tog fram och utvecklade webbplatsen för kampanjen Mönsterskatta. Idén var att ge besökare en visuellt tilltalande och samtidigt tydlig bild av vad det innebär att mönsterskatta. För att höja upplevelsen av webbplatsen användes tekniken parallax scroll, vilket innebär att delar av innehållet rullar med en lägre hastighet, och bidrar till att på ett subtilt lägga fokus på webbplatsens innehåll. Stora foton föreställande Afrikas djur och natur i kombination med korta förklarande steg uppdelade i sektioner över sidan bidrar till struktur och guidar besökaren fram genom innehållet. Målet med användarens interaktion är att på ett mer lättsamt sätt än traditionellt belysa en viktig fråga samt möjliggöra mönsterskattning.

Uppmärksammat

Kampanjen kring Mönsterskatta har sedan lanseringen av webbplatsen blivit uppmärksammad i form av sociala medier, artiklar och nyheter – bland annat har både Bon.se och WN.com skrivit om projektet. I skrivande stund är Björn Borg den samarbetspartner som aktivt verkar för att bidra till mönsterskatten, framöver tror och hoppas vi att fler märken kommer att ansluta sig för att ge tillbaka till upphovsdjuren i Afrika – inte minst med tanke på den positiva uppmärksamhet som nu finns kring Mönsterskatta. Webbplatsen besöker du här – monsterskatta.se

Om Mönsterskatta i media

Peace Parks, Aftonbladet, Plaza, WN, CHIC, BON, Twitter

Vill du veta mer? Kontakta gärna Tobias

Till monsterskatta.se →

Mönsterskatta