Responsiv design 2.0 – att som företag börja tänka responsiv filosofi

Responsiv filosofi - https://www.flickr.com/photos/adactio CC BY 2.0Vi har sedan en tid tillbaka både hört och sett väldigt mycket kring begreppet och metoden responsiv design. För företag och organisationer så är detta, med all rätt, en viktig del att ha med i sin digitala närvaro anno 2014. Men eftersom den digitala utvecklingen pågår med ett rasande tempo, så finns det redan fler steg att ta inom den responsiva världen.

Inte bara skärmstorlek

När vi snart går in på det femtonde året i det andra milleniet, så gäller det att inte bara att ta hänsyn till att designa och utveckla för olika skärmstorlekar. För att ta nästa steg, så bör man som organisation börja fundera över en responsiv filosofi. Väldigt mycket fokus i och kring begreppet responsiv design har handlat om att design, teknik och innehåll ska svara upp mot en viss skärmstorlek. Den tar väldigt lite hänsyn till kontext, situation eller sammanhang vilket syftet med en hel filosofi är.

Lärande från analog media – vem trodde det…

Om vi lånar ett exempel från tryckt analog media av olika slag så kan till exempel en tidningsredaktion ha hundratals olika byggstenar i form av mallar, för att sätta samman en layout. Vilken mall som används är helt beroende av vilken typ av innehålls som ska presenteras. Inom den digitala världen finns det tills idag fler begränsningar kring just detta, hur innehåll presenteras, och har så gjort sedan många år tillbaka. Å andra sidan så har digitala publikationer och webbplatser andra fördelar gentemot analoga tidningar och magasin, som vi hittills bara sett början av.

Skräddarsydda besök som betraktar helheten

Responsiv filosofi - inte bara skärmstorlekSå, vad är då en responsiv filosofi? Jo, det är att addera ett antal parametrar till det vi idag känner som responsiv design. Oftast vet vi så mycket mer om besökarna idag, än bara vilken enhet de besöker vår webbplats eller digitala publikation via. Det kan vara vad klockan är på dygnet, vart de befinner sig rent geografiskt, vart på vår webbplats de befinner sig och så vidare.

Med hjälp av denna vetskap är utmaningen vid formgivning, utveckling och innehållshantering av nya digitala upplevelser, att skräddarsy varje unikt besök.

Lästips för mer i ämnet: The Next Big Thing in Responsive Design