Därför ska du anpassa din digitala marknadsföring

Därför ska du anpassa din marknadsföring
Digital Marknadsföring

Den senaste tiden har jag jobbat mycket med att försöka förstå behoven hos e-handlare, men också hos de som är nyfikna på e-handel ur andra perspektiv. Genomgående teman är viljan att bättre förstå kundernas köpbeteenden och att man vill veta hur man bäst marknadsför sig mot just sina kunder.

I min roll som strateg på en digital byrå hör jag många som klumpar ihop de digitala kanalerna i kategorier som digital marknadsföring eller sociala medier. Vi borde istället stanna upp och titta närmre på vilka förutsättningar som finns i dessa kanaler. Låt oss ta en titt på hur det fungerar inom traditionell reklam. Vi kan ta tidnings- och radioannonsering som exempel. Dagstidningar läser du ofta på morgonen, vilket gör dig mottaglig för en viss typ av marknadsföring. Radioreklam når dig kanske i bilen på väg hem från jobbet, då krävs helt andra metoder för att fånga din uppmärksamhet. Det är inte säkert att samma marknadsföringskoncept fungerar lika bra i alla kanaler.

Vad är skillnaden?
Vi måste tänka precis likadant när det kommer till “sociala medier” och digital marknadsföring. Det som fungerar på Facebook fungerar inte likadant på Instagram eller Snapchat. De personer vi vill nå finns inte nödvändigtvis i alla sociala kanaler. Finns de i flera kanaler så använder de dem troligtvis inte på samma sätt, vilket också påverkar sätten de är mottagliga på.

Vår utmaning som digitala marknadsförare är att förstå målgruppen, vilka behov den har samt när den är mottaglig och vill interagera med oss. Vi vill ju bygga en stark relation med våra målgrupper. Då är det viktigt att berätta rätt saker, på rätt sätt, i rätt miljö. Du vill inte vara fiskhandlaren som skriker om nyfångad lax inne på biblioteket. Egentligen är det väldigt likt hur man bör tänka när man ska marknadsföra sig i de mer traditionella kanalerna. Jag anser att den stora skillnaden är att de nya och digitala medierna är under konstant utveckling och att personerna som använder dem snabbt förändrar sina beteenden. Det dyker inte bara upp nya digitala kanaler, inställningen till befintliga kanalerna förändras också snabbt hos användarna.

Vilka är vinnarna?
Vinnarna är de som med ett långsiktigt perspektiv lyckas bygga relationer med sina målgrupper och kunder, de som snabbt ser och förstår de förändringar som sker, och som anpassar sig för att fortsätta vara relevanta. Med hjälp av data, med förståelse för de digitala kanalerna samt med förståelse för hur människor fungerar blir du en vinnare i det långa loppet.

Glöm inte bort att marknadsföring är ett av de första stegen i hur du skapar digital affärsnytta, kontakta oss gärna om du vill veta mer.

/ Tobias