Digitala medier och vikten av att lyssna

Digitala medier och vikten av att lyssna
Bild: ’Stop Look Listen’ –B & O Railroad Museum Baltimore (MD) 2013 av Ron Cogswell (CC BY 2.0)

Brukar du fråga dig när arbetet med din digitala närvaro slutar?

Det gör det inte. Det fina, men också krävande med de digitala mediekanalerna är att de är under ständig utveckling. Det öppnar upp nya möjligheter för interaktion och det finns alltid något mer du kan göra. Dina målgruppers beteenden är också de i en konstant förändringsprocess.

Det är inte konstigt om du tycker att det är besvärligt att hinna med, därför är det tur att det finns många hjälpsamma verktyg som hjälper dig lära känna din målgrupp. Du är säkert bekant med Google Analytics, kanske också med möjligheterna att mäta resultat på plattformar som Facebook och MailChimp. De ger dig mängder av användbar data, men vad ska du göra av den? Är det värt att investera i de digitala kanalerna?

Traditionella eller digitala mediekanaler?

Ja! Digitaliseringen är vid det här laget inget nytt. Om vi tittar på den senaste rapporten om svenskarnas internetvanor kan vi se att digitaliseringen fortsätter i flera olika former. Den generella användningen av internet fortsätter att öka och detsamma gäller användingen av de större sociala mediekanalerna. Dessutom ansluter de allra flesta till internet via både mobiler, surfplattor och desktops (.se för den intresserade). Utvecklingen fortsätter peka åt ett håll och den pekar med hela armen.

Det finns många anledningar till varför du ska investera i dina digitala kanaler.

  1. De flesta målgrupper fortsätter att spendera mer tid i digitala kanaler.
  2. De digitala kanalerna ger bättre möjligheter till att mäta effekt än de traditionella mediekanalerna.
  3. De digitala mediekanalerna öppnar upp för tvåvägskommunikation, vilket är utomordentligt för dig som vill lyssna och interagera med din målgrupp.
  4. Den traditionella dagspressen fyller fortfarande många viktiga funktioner, men vi behöver nog inte gå in närmre på hur utvecklingskurvan för den tryckta tidningen ser ut och hur det påverkas dess styrka som annonskanal.

Så kommer du igång

Börja med att lyssna! Vad har din målgrupp för behov? Det är alltid en bra idé att fråga dem, men använd också tillgängliga data för att undersöka hur målgruppen beter sig i dina kanaler.

Hur någon upplever ett skeende och hur denne beter sig behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Bevaka din hemsida kontinuerligt och undersök hur besökarna kommer in till sidan, vad de gör där och hur länge de stannar på olika platser. Gör detsamma med dina sociala medier. Undersök vilka dina följare är, vad de gillar för typer av innehåll, samt hur de interagerar med dig och med varandra kring ditt varumärke och produkter?

Genom att analysera denna data kommer du att lära dig mer om vad du gör som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Du kommer troligtvis få vissa tankar om målgruppen bekräftade medan andra kommer att motbevisas.

När du gjort din analys av nuläget fortsätter arbetet med att förbättra innehållet på din webb och sociala medier. På denna process finns det inget slut. Din målgrupps beteenden kommer att förändras, vilket innebär att du kommer behöva anpassa dig. Du måste fortsätta att kontinuerligt utvärdera och optimera innehållet i dina kanaler om du vill forsätta att vara relevant för dina målgrupper. Låt denna process bli en del av ditt arbetssätt.

Om du vill diskutera digitala medier, verktyg för omvärldsbevakning, eller hur du kan anpassa texter och annat digitalt innehåll till din målgrupp så är du varmt välkommen att kontakta oss.

/Nils