Mobilt surfande snart större än datorsurfandet

Mobilen håller på att passera datorn som den vanligaste enheten att surfa med. Vi på You Us and Them tror att en av de viktigare trenderna under 2013 är att förändring och nyskapande av webbplatser måste ta mobilt surfande på riktigt allvar. Vissa företag har redan gjort det, andra står inför valet, ska vi åka med eller stå kvar på perrongen.

55  procent av svenskarna surfar mobilt

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2012 som genomförs av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och kom ut 17 okt 2012, ökar det mobila surfandet för varje år. Den stora uppgången under det senaste året gäller de mobila uppkopplingarna, via mobiltelefon och surfplatta. Den uppgången påbörjades 2011 med en fördubbling från 16 till 30 procent. 2012 skedde det en fördubbling igen, från 30 till 55 procent.

På ungefär två år har hälften av svenska folket skaffat sig tillgång till internet via mobilen. Av alla sökningar (googlingar) som görs idag är ca 20 procent från mobilen. Det mobila surfandet väntas mängdmässigt gå om datorsurfandet inom kort.

Responsiv design

Och vad är då responsiv design? Trots namnet är det något som görs i HTML- och CSS-koden, där webbutvecklaren definierar att visa olika CSS-klasser (Cascading Style Sheets – den kod som definierar layouten) beroende på, enkelt uttryckt, besökarens skärmstorlek. Genom de olika CSS-klasserna styrs sedan vad som ska visas och hur det ska se ut för just den specifika skärmstorleken. Att formge och utveckla en webbplats som ska fungera tillfredställande för både desktop- och laptopdatorer samt mobila enheter görs med fördel i samband med en nylansering eller re-design. Det är dock möjligt att mobilanpassa en webbplats i efterhand, utan att bygga om hela webbplatsen från grunden.

Sammanfattningsvis är responsiv design ett sätt att skapa en enda webbplats som kommer att anpassa sig till den enhet som visas i, oavsett om det är en dator, surfplatta eller smartphone. En webbplats byggd med responsiv design kommer automatiskt att ändra storlek för att passa de olika enheterna.

Precis som vid utveckling av en webbplats för en vanlig dator, kan det vara en fördel att ägna en tanke åt hur man ska presentera och ordna innehållet på sin webbplats för besökare med en mobil enhet. Det är inte alltid självklart att det krävs samma ordning av innehåll som för en klassisk datoranvändare. Till exempel kan en mobil användare snabbt vilja hitta viss information som inte är lika prioriterad i större enheter.

Exempel på responsiv design

Om du vill veta mer om den mobila utvecklingen eller funderar på om du ska mobilanpassa din webbplats, kan du kontakta oss på You Us and Them så kan vi berätta mer eller hjälpa dig att titta på möjliga lösningar.