Varför finns ni i sociala medier?

Varför finns ni i sociala medier?
The Social Media Marketing Mix – Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Email av Alan O’Rourke (CC by 2.0)

Sociala medier är en del av nästan alla organisationers marknadsföringsmix. Men hur använder ni dem? Når ni konkreta mål och är er strategi up to date?

De stora sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn har alla några år på nacken och sannolikheten är stor att ditt företag redan har en närvaro i åtminstone ett av dessa sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn är vinstdrivande företag som vill optimera sina produkter. Dels för att stärka greppet om användarna, men också för att öka sina kanalers lönsamhet. Förändringar i de sociala medierna påverkar användarnas beteenden, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i de sociala medierna.

Inga medier är statiska, förändringar sker dock lite snabbare i sociala medier än i “gammelmedia”. Det är därför extra viktigt att ha en levande strategi för din närvaro i dem.

Vad är din strategi i sociala medier?
Vilken roll har sociala medier i din organisations strategiska kommunikation? Använder du dem för att bygga ditt varumärke, ska de ge ökad räckvidd till budskap eller kanske driva trafik och sälj?

För att kunna lyckas måste du veta vad målet är. Därför är det viktigt att veta varför du valt en särskild kanal och vad du vill uppnå med din närvaro i den. Annars är det omöjligt att undersöka ifall det du gör fungerar bra eller dåligt.

Det är gratis, eller?
Den organiska räckvidden för företagssidor på Facebook är idag kraftigt strypt, Facebook ger dig tillgång till kraftfulla verktyg för annonsering istället. Twitter har sina marknadsförda tweets och på LinkedIn finns sponsrade uppdateringar för att nå en viss räckvidd.

Facebook kan du rikta dig mot mycket specifika målgrupper och bestämma vilken typ av interaktion du vill betala för. Om du vill nå en ung målgrupp med ett visuellt budskap kan det kanske vara intressant för dig att synas på Facebook-ägda Instagram. Du kan fortfarande få “gratis” målgruppskännedom från Facebook Page Insights, men om du vill maximera effekten av din närvaro bör du ha en budget för annonsering och ökad räckvidd. Det kan också vara lönt att överväga betald räckvidd i andra kanaler. Det beror helt på vad du vill uppnå.

Är du social?
Du har hört det förut, men det tåls att upprepas. Det unika med sociala medier är de möjligheter till tvåvägskommunikation som kanalerna erbjuder. Om du lyckas skapa engagerande innehåll kan kanalerna göras till kraftfulla marknadsföringsverktyg. Ha de sociala mediernas styrkor i åtanke när ni formulerar era mål, nya möjligheter öppnar nämligen upp för andra typer av mål. Tänk ett varv extra!

Facebook, Twitter och LinkedIn kan också användas till att sprida pressmeddelanden, nyheter och annan traditionell envägskommunikation. Ett inlänkat pressmeddelande leder troligtvis inte till särskilt mycket engagemang, men om din strategi är att låta sociala medier vara en megafon för ditt budskap kan det vara rätt väg att gå. Hur du bäst använder sociala medier beror helt på dina mål och vad du valt för strategi för att nå dem.

Du behöver uppnå vissa minimikrav oberoende av hur social du vill vara, du behöver exempelvis svara på frågor. Kulturen skiljer sig mellan olika kanaler och vissa tar mer tid än andra. Du bör ha detta i åtanke när du väljer vilka kanaler er organisation ska finnas i. Döda kanaler där du slutat svara reflekterar dåligt på ert varumärke.

Vem vill prata med dig?
Du har säkert en relativt tydlig bild över vilken målgrupp du vill nå i dina sociala mediekanaler. En annan fråga du bör ställa dig är vem som vill prata med dig där.

Att målgruppen finns i kanalen och att du har en närvaro i den räcker inte för att skapa meningsfull kontakt. Du behöver skapa innehåll som är intressant för målgruppen. En lika viktig aspekt är att målgruppen måste vilja ha innehållet i den kanal du försöker prata med dem i, timing och plats bör inte underskattas.

Utgå ifrån dig själv och fundera på vilka organisationer och företag du uppskattar att kommunicera med i sociala medier, kanske kan du hämta inspiration från dem. Ta gärna kontakt med oss om du vill diskutera texten, eller vill ha hjälp med strategi och innehåll i sociala medier.

/Nils