En tillbakablick i kristallkulan – Responsiv design 2.0

By JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44599375
By JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44599375

Vi skrev om responsiv design redan 2014. Vi försökte då belysa att det var en aspekt som företag och organisationer bör prioritera i sin digitala närvaro. Som bekant utvecklas det digitala i ett rasande tempo, vilket innebär att det i dagens läge finns ännu fler steg att ta gällande responsiv design.

Läs Johans text: Responsiv design 2.0

I texten från 2014 rekommenderade vi att du ska se responsiv design som ett sätt att tänka, en responsiv filosofi. Det rekommenderar vi fortfarande.

-Tycker du att det blev flummigt?

Ja, lite flummigt kan det kanske verka. Du har dock konkreta värden att vinna på att tänka ett steg längre, på helheten och bortom hemsidor som ser bra ut i mobilen.

För långsiktiga förbättringar
En fördel med att tänka responsivt är att din verksamhet kan utvecklas i takt med att nya möjligheter öppnar upp sig. Det skyddar dig från ogrundade investeringar i punktinsatser som råkar vara det nya svarta för dagen.

Vi tror att vår text kan tillföra ett perspektiv som hjälper dig att tänka mer på varför och hur något ska förändras, inte bara vad förändringen är i sig. Vi tror att det leder till fler välgrundade beslut och bättre slutresultat.

En titt i backspegeln
Ta en titt på den fortfarande mycket relevanta text som Johan skrev i slutet av 2014. För dig som sedan vill läsa vidare kan vi rekommendera ett engelskspråkigt whitepaper från Blue Fountain Media. Passa på att jämföra Johans tankar med deras spaningar inför 2016, det finns flera spännande paralleller att dra.

Tveka inte att kontakta oss ifall du vill diskutera texten, responsiv filosofi knutet till din verksamhet, eller varför inte något helt annat som rör det digitala.

/Nils